2002 Het orgel klinkt weer in de kerk

Het kerkorgel van de Hervormde Gemeente van Vaassen is in 2002 gerestaureerd. Een goede reden om eens uitvoerig aandacht te besteden aan de geschiedenis
ervan.
De auteur beschrijft het functioneren van het kerkorgel gedurende bijna twee eeuwen in de kerkelijke gemeente van Vaassen. Hij koos er nadrukkelijk voor om het een voor iedereen leesbaar boek te maken. Daarom zijn de technische details in bijlagen bij het boek opgenomen.
Na een korte inleiding wordt eerste een beeld geschetst van de plaats van muziek in de kerk en de toenmalige omstandigheden waarin de kerk zich bevond.
Daarna wordt telkens om en om aandacht besteed aan orgel(ver)bouw en periodes van het gebruik ervan in de gemeente. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke indeling.
Doordat de auteur door middel van citaten de stukken voor zich laat spreken geeft het boek tevens een duidelijk beeld van de tijd die het beschrijft.
De auteur besteedt aandacht aan de mensen die het orgel hebben bespeeld en geeft inzicht in de omstandigheden die het instrument hebben gemaakt tot wat het nu is. Ook besteed hij aandacht aan de omgevingsfactoren die daarbij een rol speelden.
Dit boek wordt daardoor tot een leesbaar geheel met veel informatie over dit specifieke deel van Vaassen.

Het boek is ook fysiek uitgegeven en kan momenteel nog besteld worden.
Het is te bestellen bij Wim van ’t Einde, telefoon 0578-576551.
Het boek kost € 15,00
De bijbehorende CD/CD-ROM kost € 5,00.
De combinatie van beide kost € 17,50.

Dit deel van de website wijkt op enkele plaatsen af van het boek. Zo zijn een aantal afbeeldingen vervangen en zijn ook extra afbeeldingen toegevoegd. Ook zijn op sommige onderdelen aanvullingen gedaan op de teksten.