De stem het grondvlak

HET UNIEVOORSTEL TOEGELICHT [6]

Het unievoorstel is gedaan door twee modaliteitsorganisaties. Maar zij vertolken wat breed in gemeenten, kerkenraden en dassicale vergade ringen leeft. De synoden willen luisteren naar de roep van gemeenten die een spoedige vereniging willen. Daarbij dreigen ze voorbij te gaan aan de stem van een groot deel van het grondvlak. Daar wordt gevraagd om een andere weg in het Samen op Weg-proces, een weg die voor iedereen begaanbaar is. Het is belangrijk dat die stem nu ook wordt gehoord.
H. VAN GINKEL, P. J. VERGUNST

Wat wordt er gevraagd?

In de begeleidende brief bij het unievoorstel worden aan de kerkenraden en dassicale vergaderingen twee vragen voorgelegd:

  1. Deelt u de visie dat de keuze voor een unie van Samen op Weg-kerken op dit moment de voorkeur verdient boven het verdergaan op de weg naar een geforceerd verenigingsbesluit op korte termijn?
  2. Bent u van mening, los van uw antwoord op vraag 1, dat als de kerken voor een unie kiezen, het bijgaande voorstel daarvoor een bruikbaar uitgangspunt is dat verdere uitwerking verdient?

In het unievoorstel wordt het volgende aangereikt: ‘Ons staat voor ogen dat dit voorstel in de kerkenraden en dassicale vergaderingen in bespreking komt en dat van daaruit aan de synoden zal worden doorgegeven hoe dit voorstel op het grondvlak van de kerk wordt ontvangen.’ Het is dus de bedoeling dat kerkenraden dit voorstel bespreken en aan hun dassicale vergadering vragen om het op de agenda te plaatsen. Waar dat nog niet gebeurd is, kan dat nog in de vergadering van september a.s. Er zijn classes waar het unievoorstel in september nog aan de orde komt. Het is belangrijk dat alle dassicale vergaderingen hun standpunt hierover kenbaar maken aan de generale synode. De synode kan dan aan de hand van een overzicht van deze reacties spreken over de inhoud van het unievoorstel en over de gedachten die hierover leven in de gemeenten en de classes. Dan zal opnieuw blijken, dat breed in de kerk de weg van unie wordt gezien als een uitweg in de crisis waarin het Samen op Weg-proces sinds 1993 verkeert. Toen werd koers gezet in de richting van een verenigingsbesluit waarvan op dat moment al duidelijk was dat daarmee de stem van een groot deel van het grondvlak werd genegeerd. In 1995 is dat vervolgens ook heel duidelijk en pijnlijk aan het licht gekomen.

Heeft dit nog wel zin?

De manier waarop het Samen op Wegproces de laatste tien jaar wordt voortgestuwd in de richting van een verenigingsbesluit, maakt ons soms moedeloos. Het is waar, de leiding van de kerk heeft er veel aan gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen het Samen op Weg-proces. Maar dat moest allemaal blijven binnen de kaders van wat de leiding voor ogen stond, namelijk een plurale kerk. De vereniging moest doorgaan. Men is niet bereid om het lopende SoW-traject ter discussie te stellen. Toch zal dat moeten. Zal de synode daartoe bereid zijn? Zal ze in staat zijn haar eigen besluiten te nemen en weerstand te bieden aan de sterke druk vanuit de moderamina en allerlei raden en commissies? Zal ze de moed hebben om te kiezen voor een weg die niet tot een breuk zal leiden? Tijdens de vier bijeenkomsten die we in april hadden en waar het unievoorstel met ambtsdragers is besproken, was soms ook een

zekere matheid en moedeloosheid te bespeuren. We zijn de jaren door al zo vaak teleurgesteld. Er is al vaker de hoop geweest dat de stem van het grondvlak beter zou worden gehoord. En evenzovele keren werden we teleurgesteld.

Het komt er nu op aan, dat we nochtans moed houden. De Heere God zal recht doen, zoals de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter ons leert (Lukas 18 : 7). Van Hem is onze verwachting. En wij zijn geroepen om trouw te zijn op onze post. Juist nu is het zaak dat afgevaardigden van kerkenraden hun plaats in de classicale vergaderingen innemen. Daar moet het gesprek worden gevoerd. Daar moet duidelijk worden dat het u gaat om de verwoording van bijbelse kernnoties in de grondslag en dat het er daarbij niet om gaat andere gemeenten die wel verder willen met het Samen op Weg-proces in hun mogelijkheden te belemmeren. Waar het gesprek op de goede wijze wordt gevoerd, kan in classicale vergaderingen, die gemengd zijn als het gaat om de modaliteiten, het onderlinge vertrouwen groeien en kan men elkaar vinden in een voorstel zoals het unievoorstel. Dat zijn dan signalen waar de synode niet om heen zal kunnen en mogen. Ze kan zich niet verschuilen achter besluiten die al genomen zouden zijn. Het verenigingsbesluit moet nog aan de orde komen. Zolang dat besluit nog niet met de vereiste tweederde meerderheid genomen is, kan de synode in het belang van het geheel van de kerk zonder meer kiezen voor een ander traject.

Overgebleven vragen

In zes artikelen zijn we ingegaan op een aantal vragen die bij het unievoorstel zijn gesteld. Hebt u andere vragen of reacties, dan kunt u die doorgeven, liefst schriftelijk (verzenden naar Mansholdaan 3, 4463 XG Goes) of per e-post (h.van.ginkel@hccnet.nl). Als daar aanleiding toe is, gaan we in een afrondend artikel in op overgebleven vragen.

H. VAN GINKEL, GOES

Op initiatief van br. C. Th. Hovius uit Apeldoorn hebben de volgende hervormde ambtsdragers: br. Bunck uit Soest, br. Herngreen uit Hoek van Holland, br. Hovius uit Apeldoorn, br. Langmuur uit Katwijk aan Zee, br. Van Reeuwijk uit Zoetermeer, br. Slingerland uit Zoetermeer onderstaande dienstdoende hervormde predikanten telefonisch benaderd.

Zij ondersteunen het op 29 januari 2002 door de hoofdbesturen van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond aan het triomoderamen overhandigde voorstel om te komen tot een unie van Samen op Wegkerken. Zij roepen de synode op om op vrijdag 14 juni het gesprek aan te gaan over de achtergrond van dit voorstel, in de overtuiging dat hiermee het meest recht gedaan wordt aan de werkelijke situatie in de kerken. Omdat over wezenlijke zaken als de structuur van de kerk, evenals over het verbond, haar belijdenis, het huwelijk enzovoorts geen brede consensus leeft, dreigen scheuringen die de kerk onwaardig zijn.

M. Aangeenbrug, Barneveld P. J. den Admirant, Capelle a/d IJssel J. H. Adriaanse, Dinteloord J. B. Alblas, Katwijk aan Zee J. Alma, Waspik W. Arkeraats, Werkendam A. Baas, IJsselmuiden Joh. Bakker, Menaldum H. J. W. Bakker, Spannum C. J. P. van der Bas, Woudenberg J. van Beek, Wierden G. J. van Beek, Puttershoek A. Beens, Katwijk aan Zee J. Beider, Nieuw-Lekkerland H. van den Belt, Delft G. van den Berg, Asperen M. A. van den Berg, Zoetermeer W. C. P. Bevelander, Rijswijk (N.B.) IJ. R. Bijl, Moordrecht M. F. van Binnendijk, Vinkeveen C. Blenk, Delft A. Bloed, Waverveen A. Bloemendal, Meeuwen L. P. Blom, Hoogblokland J. Blom, Katwijk aan Zee W. H. van Boeijen, Hoogeveen G. Boer, Kamperveen W. G. Boogert, Bourtange A. A. W. Boon, Krabbendijke H. Born, Brakel Joh. C. Borst, Welsum C. Bos, Benschop E. J. Bos, Dedemsvaart P. F. Bouter, Putten L. den Breejen, Delft D. Breure, Barneveld T. van Bruggen, ’t Harde D. J. Budding, Waarder C. M. Buijs, Nieuwleusen M. M. van Campen, Hedel A. Christ, Ridderkerk

D. Dekker, Harderwijk J. van Dijk, Ridderkerk J. van Doorn, ’t Harde A. van Duinen, Reitsum C. C. J. v. d. Dussen, Klundert P. van Duyvenboden, Den Bommel T. A. Eijsenga, Dordrecht D. M. Elsman, Opijnen W. P. Emaus, IJsselstein J. W. van Estrik, Goedereede J. Flikweert, Nunspeet D. C. Floor, Ede A. A. Floor, Elburg H. J. Franzen, Wateringen J. Geene, Katwijk aan Zee J. H. Gijsbertsen, Gorinchem H. van Ginkel, Goes (B.W.) A. Goedvree, Haaften A. D. Goijert, Bunschoten W. J. Gorissen, Katwijk aan Zee M. Goudriaan, Lunteren K. de Graaf, Zwolle C. G. Graafland, Aalsmeer G. de Greef, Oosterwolde R. A. Grisnigt, Bennekom L. Groenenberg, Oud-Beijerland T. C. Guijt, Giessendam-Neder Hardinxveld A. Hamstra, Eethen en Drongelen H. Harkema, Onstwedde B. C. Haverkamp, Werkhoven Th. W. H. v. d. Heijden, Heinenoord F. A. J. Heikoop, ‘s-Graveland G. Hendriks, Achterberg A. J. van den Herik, Oene A. van Herk, Hasselt G. Herwig, Wierden G. J. Hiensch, Lekkerkerk J. Holtslag, Pernis H. Hoogeveen, Geesbrug (Dr.) J. B. ten Hove, Wapenveld W. van den Hul, Rockanje W. G. Hulsman, Genemuiden P. Janse, Everdingen W. F. Jochemsen, Poederoyen G. de Jong, Baardwijk-Doeveren J. de Jong, Lunteren J. de Jong, Nieuw-Beijerland J. A. H. Jongkind, Brandwijk J. Joppe, Sirjansland A. F. Kaars, Papendrecht J. B. Kamp, Wageningen G. D. Kamphuis, Amstelveen P. C. van Keulen, Ouderkerk a/d IJssel H. M. Klaassen, Den Ham (Ov.) N. J. P. Kleiberg, Veenendaal H. Klink, Hoornaar G. C. Klok, Putten K. Klopstra, Nieuwland-Oosterwijk G. Kobes, Ommen Joz. A. de Koeijer, Bodegraven R, W. de Koeijer, Giessendam-Neder Hardinxveld R. van Kooten, Soest P. Korteweg, IJzendoorn K. C. Kos, Ederveen P. van de Kraan, Bleskensgraaf P. J. Krijgsman, Benthuizen J. P. Kromhout van der Meer, Dussen-Hank

L. Kruijmer, Putten M. A. Kuyt, Genemuiden J. het Lam, Wezep J. H. Lammers, Krimpen a/d IJssel L. Lammers Giessen, Nieuwkerk A. de Lange, Bruchem-Kerkwijk A. Langerak, Eemnes Binnen-buiten T. C. de Leeuw, Lienden H. Liefting, Schoonhoven A. van Lingen, Oude Tonge J. Lohuis, Scherpenisse F. Luijtjes, Woudenberg J. Maasland, Barneveld G. J. Mantel, Hattem W. Markus, Bergschenhoek H. Markus, Woerden A. v. d. Meer, Bodegraven W. C. Meeuse, Wilnis J. van der Meijden, Harderwijk W. Meijer, Kootwijkerbroek D. Meijvogel, Loenen a/d Vecht A. Meiling, Damwoude (Akkerwoude en Murmerwoude) A. J. Mensink, Ernst B. M. Meuleman, Hei- en Boeicoop M. J. Middelkoop, Westerhaar E. Mijnheer, Westbroek W. H. Th. Moehn, Aalburg P. Molenaar, Dordrecht E. de Mots, Hagestein G. Mulder, Uddel J. Muller, Wapenveld J. P. Nap, Zeist J. Niesing, Kootwijkerbroek P. Nobel, Genderen ƒ. Noordam, Nieuwerkerk a/d IJssel N. Noorlander, Eist (U.)

G. Oberink, Bruinisse N. M. van Ommeren Drachten (B.W.) L. H. Oosten, St. Anthoniepolder M. Oostenbrink, Zwolle G. J. Otter, Nieuwe Pekela N. den Ouden, Tholen J. M. Peschar, Beerzeveld C. J. van der Plas, Barneveld O. J. van der Ploeg, Rotterdam-Kralingen J. Plomp, Putten Joh. Post, Putten A. A. A. Prosman, Zoetermeer H. Roseboom, Bruchem-Kerkwijk H. Russcher, Oud-Beijerland H. A. Samsom, Stad aan het Haringvliet L. Schaap, Strijen A. J. Schalkoort, Lunteren C. van de Scheur, Woudenberg H. Schipaanboord, Waddinxveen J. L. Schreuders, Aalst (Gld.) G. A. Schreuders, Wierden J. H. Schrijver, Woerden J. W. Slok, Harkema A. B. Sloof, Overberg L. W. van der Sluijs, Noordwijk L. W. Smelt, Ede J. Smit, Katwijk D. A. Snijder, Oud-Vossemeer P. J. Stam, Katwijk aan Zee C. B. Stam, Papendrecht C. Stelwagen, Elspeet H. J. Stoutjesdijk, Nijkerkerveen J. Tadema, Ferwert L. C. Talsma, Rouveen P. J. Teeuw, Veenendaal W. J. Teunissen, IJsselmuiden P. L. Tolhoek, Giessen

P. H. van Trigt, Ede J. A. van der Velden, IJsselmuiden H. Verheul, Amersfoort T. C. Verhoef, Giessen Oudekerk D. Verkuil, Bleiswijk (B.W.) P. Vermeer, Epe (B.W.) P. Vernooij, Oude Pekela H. L. Versluis, Ameide E. Versluis, Molenaarsgraaf P. B. Verspuij, Hardinxveld-Giessendam A. C. Verweij, Lisse J. Vis, Meerkerk A. Visser, Apeldoorn C. M. Visser, Boven-Hardinxveld C. G. Visser, Renswoude W. van Vlastuin, Katwijk aan Zee K. Vogelaar, Rotterdam L. H. Voschezang, Wijnjewoude P. de Vries, Elspeet A. van Vuuren, Barendrecht (B.W.) G. Wassinkmaat, Hoevelaken B. H. Weegink, Katwijk aan Zee G. A. v. d. Weerd, Moordrecht T. Wegman, Ameide C. H. Wesdorp, Berkel en Rodenrijs H. Westerhout, Krimpen a/d IJssel W. Wesdand, Wezep P. E. G. Wiekeraad, Kampen A. van Wijk, Herkingen W. van de Wind, ‘s-Gravenmoer H. van Wingerden, Vaassen J. de Wit, Jaarsveld-Lopik Oost C. van de Worp, Ede P. Zeedijk, Westerlee C. D. Zonnenberg, Waddinxveen A. L. van Zwet, Hoevelaken

Het voorstel voor een unie van Samen op Weg-kerken is door de hoofdbesturen van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging aan het triomoderamen en aan alle kerkenraden en classes aangeboden. Beide modaliteitsorganisaties kiezen hiermee principieel blijvend voor de ambtelijke weg. Het opnemen van bovenstaande advertentie vanuit het grondvlak – zowel in het blad Confessioneel als in de Waarheidsvriend – willen we daarmee niet strijdig opvatten, maar moeten we daarom vooral zien als een signaal vanuit het grondvlak van predikanten die de eenheid van de kerk begeren, in gebondenheid aan haar belijden. Het gaat niemand daarbij om het getal, maar om de overtuiging. Dat zij ook hier benadrukt. Vanwege het aantal namen staat deze lijst niet in deze kolommen: om praktische redenen zijn niet alle hervormd-gereformeerde en confessionele predikanten benaderd, terwijl anderen het unievoorstel wel steunen maar hierover bij voorkeur niet via de kerkelijke bladen willen communiceren. Aan het ontbreken van iemands naam kan dus geen enkele conclusie verbonden worden. Namens de redactie van de Waarheidsvriend,

P. J. VERGUNST

De Waarheidsvriend,  12 juni 2002