Welkom

Welkom op de site Ecclesia in Fasna.

De oude kerk

Op deze site kun je veel informatie vinden over de boeiende Vaassense kerkgeschiedenis.
Deze geschiedenis gaat terug tot het jaar 800 toen de eerste kerk in Vaassen werd gebouwd.

Vaassen heeft sinds de reformatie altijd een gemengde bevolking gehad van protestantse en rooms-katholieke bewoners. Deze hebben vele eeuwen vreedzaam in het dorp samengeleefd. Uiteraard was er wel wedijver op tal van gebieden, maar dat heeft juist tot veel mooie dingen geleid. Zo ontstonden er in Vaassen de traditionele zuilen en bleven deze ook nog lang in stand.

Op deze site zijn een aantal boeken over de Vaassense kerkgeschiedenis te lezen en een groot aantal andere publicaties.

 

Bronvermelding:

 • 1100 jaren Vaassen
 • Alle Volken
 • Ampt Epe
 • Archief Hervormde Gemeente
 • DNK
 • De Drieklank
 • Gemeentearchief van Epe
 • Gereformeerd Weekblad
 • De Heraut
 • Hervormd Vaassen
 • Kerkhistorische kroniek
 • Kerkklank
 • Nieuws- en advertentieblad voor Epe ….
 • Oude Paden
 • De Reformatie
 • Reformatorisch Dagblad
 • De Saambinder
 • De Stentor
 • Terdege
 • Trouw
 • Vaassens Weekblad
 • Veluws Nieuws
 • De Waarheidsvriend

Waar uit een bron is geput wordt de naam van het tijdschrift en de datum vermeld.

4 reacties op “Welkom

 1. Your writing style amazes me. This article on Ecclesia in Fasna | Kerkgeschiedenis van Vaassen is very beautifully written and has good content.

 2. I have visited this site lots recently, and never really left a comment, however this posting specially was exceptional. You guys offer a lot of excellent information and I practically always find it beneficial. Keep it up, really like posting this stuff to facebook. Cheers!

 3. N.a.v. het verzoek om meer informatie betreffende ds Snapper en anderen. Heb je al gekeken in de 5 delige serie Predikanten en Oefenaars die van al de genoemde predikanten een lemma heeft. Stoppelenburg had veel van die informatie in de jaren 1960 nog niet beschikbaar.

 4. I really enjoy reading the blog that you wrote. Such clever piece of content on Ecclesia in Fasna | Kerkgeschiedenis van Vaassen is truly remarkable! Please carry on with the informational quality article.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *