Creutzberg doet intrede in Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VLISSINGEN, 10 Maart.

Heden morgen werd Ds. H. W. Creutzberg, van Vaassen tot ons overgekomen, in ons midden bevestigd door zijn broeder, Pred. te Maarssen, met eene rede naar aanleiding van 1 Petr. 1: 24-25. De Bevestigde aanvaardde des avonds zijn dienstwerk in ons midden, sprekende over Joh. I: 36. De Heer stelle hem ten rijken zegen!
Ook de laatste vakature zal nu, naar wij hopen, spoedig vervuld worden, aangezien Ds. J. Vermeer, Pred. te Linschoten, de beroeping heeft aangenomen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 290.


Creutzberg gaat naar Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VAASSEN, 24 Febr.

Heden nam onze naar Vlissingen beroepen Leeraar, Ds. H. W. Creutzberg, afscheid van zijne Gemeente, predikende over Hand. XX: 32. Moge bij ook op zijne nieuwe standplaats Gods beste zegeningen ondervinden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 286.

 

Creutzberg op twaalftal voor Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VLISSINGEN, 25 Maart.

Heden nam onze naar Rotterdam beroepen Leeraar, Dr. W. Astro, van ons een zegenend afscheid, naar aanleiding van Hand. XX: 32.

Ter voorziening in de vakature heeft de Kerkeraad het navolgende twaalftal geformeerd: DD. A. Couvée, te Doesborgh; J. Enderlee, te Kralingen; E. B. Gunning, te Nichtevecbt; W. Sijpkens, te Veenendaal; J H L Roozemeijer, te Nieuw-Loosdrecht; 3. Drost, te Goes; P. A. van Toorenenbergen, te Barneveld; H. W. Cieutzberg, te Vaassen; G. 3. Vos, te Edens; Dr. A. W. Bronsveld, te Ophemert; Dr. F. L, Rutgers, te Eiborgen en A. J. Molenaar, te Harderwijk.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede, 1866 [volgno 2], pag 298.