Hervormd Vaassen neemt afscheid van het oude interieur

VAASSEN- Vorige week werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur zal de komende maanden drastisch onder handen worden genomen. Op 22 september zal het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen.

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekent het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed laten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. Voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst wordt het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars. De komende weken zullen tientallen vrijwilligers het interieur uitruimen en de achterwand afbreken. De Hervormde Gemeente mag zich rijk rekenen dat ze van zoveel vrijwilligers gebruik kan maken.

Bron: De Schaapskooi, 9 april 2013

Kerk in mum van tijd gestript

VAASSEN – De vele vrijwilligers die vanaf deze week bezig zijn om de dorpskerk in Vaassen te strippen, hebben zo hard gewerkt dat ze ver voorliggen op schema.
Het grote werk – het ontmantelen van de kerk – zat er al na een dag of twee op. Nu moeten nog puntjes op de i worden gezet, zoals het afhalen van lak van de acht kerkbanken die in de kerk blijven. Zoals gemeld krijgt de kerk een compleet nieuwe inrichting en worden ook verouderde installaties vervangen. Bij het strippen zijn
vrijwilligers op onverwachte zaken gestuit. Zo kwamen in de consistoriekamer
mooie glas-in-loodraampjes te voorschijn, alsmede een mooi balkenplafond.

Bron: De Stentor, 6 april 2013