Verhoeff wordt door Montfoort beroepen

Ds. Jacob Gerard Verhoeff

MONTFOORT, 11 Oct.

Nadat ook Ds. P. J. R. Laan, Pred. te Hoenderloo, voor de beroeping herwaarts bedankt had, werd het drietal aangevuld met Ds. J. G. Verhoeff, Pred. te Vaassen, en deze daarop met eenparige stemmen tot Herder en Leeraar dezer Gemeente beroepen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 1, 1864 [volgno 1], pag 780.

Verhoeff wordt beroepen door Ridderkerk

Ds. Jacob Gerard Verhoeff

RIDDERKERK, 27 Oct.

Op nieuw heeft de Kerkeraad de navolgende nominatiën geformeerd;
Twaalftal: DD. H. C. Bervoets, te Hattem; J. Cramer, te Charlois; J. J. Eigeman, te Hengelo; W. J. Geselschap, te Heemstede; W. H. Krijt, te Berkel; J. C. Matthes, te Bergambacht; W. Mense, te Voorthuizen; S. P. W. Roorda van Eysinga, te ’s Grevenbicht; J. E. van Toorenenbergen, te Lienden; J. G. Verhoeff, te Vaassen; P. H. Wolf, te Klundert en G. J. Zijnen, te Zwijndrecht.
Zestal: DD. Geselschap, Krijt, Mense, Verhoeff, Wolf en Zijnen.
Drietal: DD. Krijt, Mense en Verhoeff;
Waaruit beroepen is Ds. J. G. Verhoeff, Pred. te Vaassen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 1, 1864 [volgno 1], pag 774.

Verhoeff op zestal voor ’s Gravenzande

’s GRAVENSANDE, 5 Oct.

Uit het vroeger vermelde twaalftal werden op het zestal gebragt: DD. G. C. Boomer, P. J. R. Baan, J. G. G. Moorrees, W. Sijpkes, J. G. Verhoeff en J. Welle, Predikanten te Ritthem, Hoenderloo, Ommen, Loosduinen, Vaassen en het eiland Rozenburg;
En op het drietal DD. Laan, Moorrees en Sijpkens;
Waaruit met meerderheid van stemmen beroepen is Ds. W. Sijpkens, Predikant te Loosduinen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 1, 1864 [volgno 1], pag 771-772.

 

Verhoeff beroepen te Vianen

Ds. Jacob Gerard Verhoeff

VIANEN, 25 Sept.

De Kerkeraad heeft het beroepingswerk hervat en het drietal aangevuld met Ds. J. G. Verhoeff, Pred. te Vaassen, alphabetisch aldus: DD. C. P. de Meijer, te Warder; F. C. P. W. Meijlink, te Waddingsveen, en J. G. Verhoeff, te Vaassen, waaruit tot herder en Leeraar beroepen is, Ds. F. C. P. W. Meijlink, Pred. te Waddingsveen.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 1, 1864 [volgno 1], pag. 698.

 

Verhoeff op twaalftal in ’s Gravesande

’s GRAVESANDE, 13 Sept.

Om te voorzien in de hier bestaande vakature is door den Kerkeraad geformeerd het navolgende twaalftal van Predikanten: DD. G. C. Boomer, te Ritthem; J. J. Eigeman, te Hengelo bij Zutphen; S. Hogerzeil, te Wijk bij Heusden; P. J. R. Laan, te Hoenderloo; P. Moll, te Wichmond; J. J. G. Moorrees, te Ommen; J. Mijs, te Oudenbosch c. a.; M. B. Pitlo, te Deurne c. a.; W. Sypkens, te Loosduinen; J. G. Verhoeff, te Vaassen, H. C. Voorhoeve, vroeger te Harlingen en J. Wette, op Rozenburg.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 1, 1864 [volgno 1], pag. 695-696