De J.A.R.

Onder deze afkorting is sinds vrijdag 13 oktober 1978 de Jeugd Advies Raad van de Gereformeerde Kerk van Vaassen geïnstalleerd. Doordat onze kerk op het gebied van het jeugdwerk nauw samenwerkte met de Hervormde Gemeente kwam men op de gedachte om evenals aan hervormde kant ook in onze gemeente een overkoepelend orgaan van al het jeugdwerk in het leven te roepen. De allereerste J.A.R. werd gevormd door dhr. Johan Bosman (voorzitter), Ancla Boerman (secretaresse/penningmeester), Marijt de Vries, Gort en Wil Koudstaal-Schuur. Later werd dit groepje uitgebreid met vertegenwoordigers van de diverse jeugdactiviteiten binnen onze kerk, nl. de Koffiebar, de Instuif, commissie bijzondere diensten, jeugdclubs, de kindernevendienst en de evangelisatiecommissie.

Dhr. Bosman (Door Ds. van Nood gevraagd als jeugdouderling) richtte enkele jaren later een jeugdgespreksgroep op. Men kwam 1 keer per maand bij elkaar om over allerlei onderwerpen te praten. Het grote probleem daarbij was de ruimte. Dit probleem werd (voorlopig) opgelost toen de kerk via dhr. Johan de Haan de beschikking kon krijgen over een bouwkeet inclusief keuken en toilet. Deze keet werd naast de kerk geplaatst en verschillende gemeenteleden hebben toen geholpen met de opbouw ervan, zodat het geschikt werd voor het jeugdwerk. De feestelijke opening werd verricht door dhr. J. in ’t Hout, die van Marieke Koudstaal de sleutel op een kussen kreeg aangeboden. Ondertussen was er ook een wedstrijd uitgeschreven voor het bedenken van een leuke naam voor het gebouwtje. De familie Somsen won met de naam “’t Vooronder”.

In 1981 werd de kerk uitgebreid met twee zalen, zodat de huidige “Vooronder” helemaal vrij kwam voor de oudere jeugd. Het oude “Vooronder”, dat trouwens van de gemeente maar vier jaar mocht staan, was toen overbodig en werd afgebroken.

Nu in 1997 bestaat de J.A.R. nog steeds. De opzet en het doel zijn ook niet veranderd. Ook nu nog probeert de J.A.R. al het jeugdwerk binnen onze kerk te coördineren en worden er vergaderingen gehouden met de vertegenwoordigers van alle jeugdactiviteiten. Wat betreft die activiteiten is er in vergelijking met 1978 wel wat veranderd. De Koffiebar en de Instuif zijn in de loop der jaren verdwenen, maar er zijn weer nieuwe clubs voor in de plaats gekomen. Verder houdt de J.A.R. nog steeds contact met de kindernevendienst, met de jeugddienstcommissie, het jeugd- en jongerenpastoraat, het kampwerk en de “oud-papiergroep” (die naast collectes en donaties zorgt voor een belangrijk deel van de inkomsten van de J.A.R.).

Voor de toekomst hopen we dat we met Gods hulp door mogen gaan met het werk voor de jeugd van onze kerk.

Want wie de jeugd heeft……