Enkele aanvullingen op “Kerkgeschiedenis van Vaassen”

Bladzijde 7:
De oudste klok in onze toren dateert uit 1451, de datering in de “voorlopige lijst van Ned. Monumenten” is derhalve niet juist. Er heeft inderdaad een derde klok in onze toren gehangen. Deze dateerde uit 1658 en werd omdat ze gebarsten was in 1807 door het ambtsbestuur voor schroot verkocht.
De woorden Iberus en Illelus op de beide klokken zijn foutief weergegeven. Er staat nl. Jhesus.

Bladzijde 9:
Dat er in de 16e eeuw al papiermakers in Vaassen woonden is niet juist, dit is eerst in de 17e eeuw het geval.

Bladzijde 35:
Dat de koster bij zijn vele baantjes ook nog met de collectezak rondging is niet in overeenstemming met de waarheid. Dit gebeurde ook toen al door een diaken.

Bladzijde 72:
Ds. Van der Zee vertelt hier over het schenken van 2 koperen kronen, en hij schrijft dat de afloop van deze zaak niet bekend is. De schenking heeft echter wel plaatsgevonden, maar de kerk die er mee vereerd werd was de kerk van Epe, waar de bedoelde kronen nog steeds aanwezig zijn.

Vaassen, december 1967.

W. Terwel