Jeugdgebouw

Ook de bouw van een jeugdgebouw heeft vele jaren tot de vrome wensen behoord. De kerkeraadsnotulen van maart 1946 spreken al van de noodzaak van een dergelijk bouwwerk.

In 1952 doet de kerkvoogdij een stap in de goede richting door de aankoop van een bouwterrein aan de Jan Mulderstraat, om daarop een jeugdgebouw te doen verrijzen. De notulen spreken over een eventuele bouw in 1953 en architect B. ten Pas uit Apeldoorn maakt alvast een voorlopig ontwerp. De financiën en verschil van opvatting in de colleges omtrent de omvang van het gebouw zijn de oorzaak dat de plannen in de ijskast raken.

De bouw van de Speulbrink met de daaraan verbonden grondruilingen hebben tot gevolg dat de kerkvoogdij door medewerking van de diaconie de beschikking krijgt over een bouwterrein aan de Torenstraat. Op dit terrein staat dan nog het lijkwagenhuisje, dat evenals de lijkwagen in 1961 wordt verkocht. Sinds 1881 heeft Vaassen van deze dienstverlening door de diaconie gebruik kunnen maken.

De kerkrestauratieplannen zijn er mede oorzaak van dat een bouwaanvrage voor een te bouwen jeugdgebouw worden ingediend. De kerkvoogdij denkt dit gebouw nog snel te kunnen realiseren, dat tijdens de kerkvernieuwing de kerkdiensten dan tijdelijk in dit gebouw kunnen plaatsvinden. De rijksgoedkeuring blijft echter uit en eerst in 1965 komt uiteindelijk de bouwvergunning af en kan met de bouw begonnen worden. Einde 1965 komt “de Rank” voor het kerkewerk beschikbaar.