Ds. J.A. Rietberg (1966-….)

Ds. J.A. Rietberg

Het beroepingswerk, dat doordat het tijdstip van vertrek van ds Kalmijn bekend was, al vroegtijdig ter hand kon worden genomen verloopt aanvankelijk niet erg bemoedigend voor de hoorcommissies. Een viertal predikanten bedanken voor het op hen uitgebrachte beroep, doch op 12 oktober 1965 neemt ds J.A. Rietberg, predikant te Jutrijp-Hommerts het beroep aan.

Ds J.A. Rietberg is geboren in 1925. Hij is als vicaris werkzaam geweest in Noordwijk aan Zee en Warnsveld. De plaats Haulerwijk was zijn eerste gemeente, alwaar hij op 18 december 1955 zijn intrede deed. In 1960 vertrok ds Rietberg naar Jutrijp Hommerts.

De 13de gebruari 1966 vindt de bevestiging van ds Rietberg plaats door ds T. Stelhouwer uit Woudsend. Tekst van zijn prediking was Johannes 2, vers 5b.

Bij zijn intrede koos ds Rietberg als tekst “Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook!”