De orgelbouw (2002)

Het orgel werd begin januari 2002 gedemonteerd en opgeslagen. De benodigde werkzaamheden werden gestart en in de werkplaats van de orgelbouwer in Oud Sabbinge werden de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe orgel.

Tijdens de werkzaamheden in Oud Sabbinge werd in de kerk in Vaassen de kas opgeknapt en werd ook een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd die, wanneer ze later zouden worden uitgevoerd, nadelig zouden zijn voor het orgel. De kerk leek in deze weken op werkdagen een werkplaats. Op de zondagen was de kerk dankzij een aantal vrijwilligers weer netjes opgeruimd en kon deze worden gebruikt voor de reguliere kerkdiensten.

Om het inzakken van een aantal pijpen te voorkomen werden deze op 11 april alvast in het front van het orgel gemonteerd. Delabia van deze pijpen konden daarna door de schilder worden verguld.

Het orgel werd in de werkplaats opgebouwd en werd op 26 april gekeurd en goed bevonden door de orgeladviseur.

Vanaf 14 mei werd het orgel weer gemonteerd in de orgelkas in Vaassen. Eerst werden de windlades geplaatst, waarna de pijpen er in een aantal weken tijd op werden gezet, geïntoneerd en gestemd.

Voor de maanden waarin de werkzaamheden aan het oude orgel werden uitgevoerd moest een oplossing worden gevonden. Om de gemeentezang in die periode te begeleiden werd een electronisch kerkorgel gehuurd.