Peter Witteveen

Voor Peter Reinard Witteveen is geboren en groeide op in Emst. Muziek speelt een grote rol in zijn leven, zijn leven wordt erdoor beheerst. Aanvankelijk als hobby, later ook als zijn beroep.  Als 8-jarige kreeg hij zijn eerste harmo-niumlessen van juffrouw Braakman, die zelf een beetje piano kon spelen. Zijn moeder, die al jaren zong o.l.v. Heymen van ’t Einde, hielp hem af en toe door hem de goede tonen voor te zingen. Maar al gauw was het omgekeerd en kon Petertje z’n moeder begeleiden met bekende Johan de Heer-liederen.

Vanaf z’n twaalfde jaar kreeg Peter les van de organist van de Hervormde kerk in Emst, de heer Riphagen uit Oene. Toen deze na veertig dienstjaren stopte mocht Peter, die toen 15 jaar was het ambt van organist van hem overnemen. Op 1 januari 1968 werd hij door de kerkvoogdij aangesteld als vaste organist. Aan het eind van dat jaar mocht hij voor het eerst het Emster koor “de Lofstem” begeleiden tijdens een kerstconcert en daarbij ook een orgelsolo geven. Spoedig volgden er meer werd hij repetitor van een aantal koren in de omgeving. Een oud-leerling van Heymen van ’t Einde, de heer Gerrit Bosman, bracht Peter, naast het orgelspel, ook de liefde voor het dirigeren bij.

Alles leek een leuke hobby te blijven. Na de middelbare school koos Peter voor een commercieel-economische opleiding. Maar na zijn militaire dienstplicht besloot hij alsnog te kiezen voor een vakopleiding in de muziek, omdat dat hem het meeste bezighield.. Van 1973 tot 1980 studeerde hij aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle, waar hij afstudeerde voor de orgelakten A en B en Kerkelijk orgelspel (improvisatie). Daarnaast behaalde hij het praktijkdiploma koordirectie en in 1988 de bevoegdheid om AMV-lessen te geven. Ondertussen breidden de muzikale werkzaamheden van Peter zich steeds verder uit. Naast zijn ambt als kerkorganist, gaf hij privélessen orgel en piano, werd hij koordirigent van meerdere koren en trad hij vanaf 1974 als orgeldocent in dienst van de (toenmalige) Streekmuziekschool Noord-Oost Veluwe. Toen hij in 1976 in het huwelijk trad verhuisde hij naar Heerde. Daar werd hij in 1980 hoofd-organist van de Hervormde Johanneskerk. Deze functie hield hij aan tot zijn echtscheiding in 1999.

Behalve organist is Peter op nog een aantal muzikale terreinen actief. Als koordirigent begin hij al vroeg zijn eigen muziek te schrijven, wat resulteerde in honderden bewerkingen. Een aantal van deze werken is uitgegeven bij Universal songs. Ook geniet hij inmiddels faam als arrangeur van instrumentale muziek en schreef hij orkestbegeleidingen voor o.a. de Evangelische Omroep, maakte hij arrangementen voor het Arpeggio Trio (harp, fluit en hobo) en componeerde hij muziek voor Piano-quatre mains. Zijn werk is op veel CD’s te beluisteren. Met eigen koren maakte hij LP’s en de CD Geloof, Hoop en Liefde (met eigen koorcomposities en bewerkingen). Van 1986 tot 1990 was Peter gastdirigent van een Hollandkoor dat tijdens Internationale Kerkmuziekfestivals optrad in Duitsland, Zwitserland en Engeland. Als organist/ koorbegeleider maakte hij in 2000 een concertreis door het westen van Canada. Op dit moment is hij dirigent van een drietal koren en is hij bovendien als begeleider/arrangeur verbonden aan het Millennium Mannenkoor te Zeist. Daarnaast is hij hoofd muziek aan de muziekschool in Heerde en geeft hij orgel, piano-, theorie- en AMV-lessen.

Sinds mei 2000 woont Peter met zijn aanstaande vrouw Annemarieke Patijn in Vaassen. In het najaar van 2000 werd Peter door de kerkvoogdij gevraagd hand-en-span diensten op de Vaassense orgelbank te verrichten. Aangezien orgelspel niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby is, heeft hij graag aan dat verzoek voldaan. Het nieuwe Nijsse-orgel werkt inspirerend en hij hoopt op deze wijze samen met de gemeente de lofzang gaande te houden.