Heymen van ’t Einde

Heymen van ’t Einde volgde in 1941 zijn vader op nadat deze overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Alhoewel hij pas op 14 maart 1941 officieel door de kerkvoogdij werd benoemd, speelde hij direct de eerste zondag na het overlijden van zijn vader op het orgel. Bij zijn benoeming bood de kerkvoogdij hem maximaal 150 gulden aan uit het ambachtsfonds voor het volgen van verdere orgellessen. Hij gebruikte van dit bedrag nog geen 30 gulden. Hij volgde onder meer lessen bij Cornelis Weijers en Professor H. Boerwinkel.

Hij is de organist die het langst op het orgel heeft gespeeld (op het moment van het schrijven van dit boek reeds ruim 61 jaar). In 1966, 1981 en 1991 vierde hij zijn respectievelijke 25-, 40- en 50-jarige jubilea als organist. In 1981 kreeg hij bij zijn 40-jarig jubileum van de burgemeester van de gemeente Epe, H.J. Beuke, een gouden onderscheiding opgespeld. Bij het 25-jarig jubileum meldde één van de krantenartikelen  het volgende als inleiding voor een veel langer bericht:

25 jaar organist bij de Hervormde gemeente

 

Grootse huldiging van de heer Heymen van ’t Einde te Vaassen

 

VAASSEN – Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als organist van de Hervormde gemeente Vaassen werd de heer Heymen van ’t Einde door het college van Kerkvoogden en notabelen woensdagavond in de ontspanningszaal van “De Speulbrink” een receptie aangeboden, welke zeer druk was bezocht.

Behalve autoriteiten en deportaties uit het Herv. kerkelijk leven met afgevaardigden van het Chr. Verenigingsleven – praktisch alle plaatselijke Kerkgenootschappen toonden acte de presence – kwamen ook vele particulieren uit de Vaassense gemeenschap de jubilerende organist en diens echtgenote en mevr. De wed. Van ’t Einde (met de verdere familie) complimenteren. Vele bloemstukken of attenties in een andere vorm onderstreepten de woorden van waardering voor hetgeen de jubilaris voor het Kerkelijk leven het onderwijs en eigenlijk voor de gehele gemeenschap heeft gedaan.

 

Heymen van ‘t Einde is van beroep musicus. Hij gaf muziekles aan veel Vaassenaren, onder wie drie van de latere organisten, Joop Holtkamp, Ab Kers en Fred van den Berg. Daarnaast gaf hij muziekles op de MULO, MAVO en Kalmijnschool.

In de avonduren dirigeerde hij vele koren in Vaassen en omgeving en behaalde daarmee vele prijzen. Hij nam met een aantal van deze koren LP’s op.

Ook schreef en bewerkte hij vele stukken. Hij werd geroemd om zijn reconstructie van een deels verloren gegaan vioolconcert van Vivaldi.

Gedurende zijn vele jaren als organist verzorgde hij ook een aanzienlijk aantal orgelconcerten.

Hij is ingeschreven in het  toonkunstenaarsregister.

Hij trouwde op 12 juni 1947 met Mimi van den Breemen. Het echtpaar had geen kinderen.

Hij stierf in het harnas, toen hij op 6 juli 2003 een koor dirigeerde.

Alhoewel hij die leeftijd net niet heeft gehaald, had Heymen het plan om op zijn vijfentachtigste verjaardag de kerk een derde luidklok te schenken. Als musicus miste hij de drieklank in de klokken, die voor hem de drieëenheid van het goddelijke uitbeelden. De nabestaanden hebben deze wens alsnog uitgevoerd, waardoor de Vaassense Dorpskerk sinds 4 april 2004 weer met drie klokken kan beieren.