Egbert Andries van Vemde

Na het overlijden van Gerrit Mulder nam Egbert Andries van Vemde de taak van organist op zich. Aanvankelijk was zijn orgelspel voor de kerkenraad nog een punt van zorg. Als voorwaarde bij zijn benoeming werd vermeld dat hij moest blijven oefenen om zich verder te bekwamen in het orgelspel. Hij was organist van 1892 tot aan zijn dood op 1 december 1898. Hij werd op 17 mei 1869 in Vaassen geboren. Hij was niet getrouwd en was schilder van beroep. Tussen 1 juli 1887 en 25 september 1888 heeft hij in Voorst gewoond. Hij was ongehuwd toen hij thuis bij zijn moeder stierf.