Noodzakelijke verbeteringen rond 1920

Toen het orgel ongeveer een eeuw oud was en het grote onderhoud al weer ruim dertig jaar geleden was uitgevoerd begon de mechaniek van het orgel steeds meer gebreken te vertonen. Er was daarom meer dan alleen maar onderhoud nodig. De kerkvoogdij werd daardoor genoodzaakt werkzaamheden aan het orgel te laten verrichten. Daarnaast zijn er nieuwe technieken voor het inwendige van het orgel, die het orgelspel gemakkelijker maken en het orgel meer mogelijkheden geven.