Uitbreiding van het orgel

Het schip van de kerk werd na de nieuwbouw aanzienlijk groter. Het orgel veranderde de eerste jaren niet. In 1856 besloot het college van kerkvoogden het orgel uit te breiden.Allereerst werd het orgel verbreed. Blijkbaar vond de kerkvoogdij het orgel te klein voor de aanzienlijk grotere nieuwe kerk. Naast het orgel werden daarom twee torens aangebracht waarin houten (namaak)pijpen werden geplaatst. Hierdoor zag het orgel er aanmerkelijk groter uit dan voorheen. Technisch werd het orgel niet aangepast. In de voorgaande foto zijn de nieuwe delen zichtbaar. Ook nu geldt dat de kleur van het orgel niet overeenstemt met de kleur van het orgel toen. Deze was nog steeds rood. Het is niet bekend wie de torens aan het orgel heeft gebouwd.

 

 

Ten tweede wilde de kerkenraad het orgel meer laten versieren. Hiertoe werd op 4 augustus 1855 besloten een openbare aanbesteding te doen. De opdracht werd gegund aan Willem de Bruin (timmerman). Hij maakte in 1856 beelden en versieringen op het orgel. De drie beelden (Koning David met harp in het midden en op elke torens een engel) zijn er nog steeds. Tussen de beelden werden ook nog liervormige ornamenten geplaatst om de ruimte tussen de beelden op te vullen.

Daarnaast werd het orgel door J. Scheidemans (een plaatselijk schilder) opnieuw geschilderd en werden delen van het orgel verguld.

De balustrade werd vanwege de uitbreidingen ook aangepast. Hoe de balustrade er voor de uitbreidingen heeft uitgezien is niet bekend.