Jan Tieman

Jan Tieman werd op 29 juni 1812 in Amsterdam geboren. Op 16 december 1832 kwam hij naar Vaassen om naast Hendrik Eekmars hulponderwijzer te worden. In 1838 nam hij zijn plaats over en werd naast onderwijzer ook koster, voorzanger en voorlezer. Hij woonde met zijn vrouw Gerritje Ankersmit in het dorp. Wanneer en waar het echtpaar is getrouwd is niet duidelijk geworden. Het zal rond 1840 zijn geweest, want hun eerste zoon werd in 1841 geboren. Hun huwelijk werd gezegend met 9 kinderen.

Jan Tieman stopte als onderwijzer op 1 mei 1887 (Hij was toen 75 jaar oud). Per 1 oktober 1888 bedankte hij voor zijn kerkelijke betrekking als voorzanger etc. Op 25 september 1888 vertrok Jan Tieman naar Deventer. Daar overleed hij op 17 april 1891. Hij werd 78 jaar oud.