Dorpskerk neemt afscheid van interieur

Op 31 maart werd het oude interieur van de Vaassense Dorpskerk voor het laatst gebruikt. Het interieur wordt de komende maanden drastisch onder handen genomen. Op 22 september kan naar verwachting het geheel vernieuwde interieur in gebruik worden genomen. 

Beide diensten werden op deze zondag goed bezocht. De kerkgangers zochten voor het laatst een plekje in de oude kerkzaal en vierden Pasen. Voor een aantal betekende het een afscheid van het interieur waar ze zo’n vijftig jaar geleden nog aan mee hebben geholpen. Met enige weemoed lieten ze het interieur, waaraan ze toen ook vele uren van hun vrije tijd hebben besteed, achter zich. Voor anderen zijn het de herinneringen aan de vele mooie, maar ook de droeve momenten van de laatste jaren. Huwelijken, doopdiensten, maar ook afscheid van hun geliefden. De weemoed werd ’s morgens onderstreept met een sneeuwbui.
Maar voor velen is het ook het vooruitzien naar een nieuw interieur met hedendaagse mogelijkheden. Het nieuwe interieur wordt helemaal aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. Er is de afgelopen vijftig jaren veel veranderd in de maatschappij en die veranderingen zijn ook de kerk niet voorbijgegaan. Er worden hogere eisen gesteld aan geluid, er wordt gewerkt met projectie en mensen die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken, kunnen via de hedendaagse technische mogelijkheden de dienst steeds beter vanuit hun eigen huiskamer volgen. In de avonddienst werd het afscheid van het oude interieur vorm gegeven door het naar buiten dragen van de Paaskaars.

En toen kon het beginnen…..
Op 2 april 8 uur ’s ochtends kon een flink aantal vrijwilligers onder de bezielende leiding van Gerwin Kers en lid van de restauratiecommissie, aan de sloop van het interieur beginnen.
Nauwelijks 2 uur later stonden de eerste 30 banken (4.20 m) buiten en 2 uur daarna stond een grote vrachtwagen voor om de banken naar een goede bestemming in Oekraïne te brengen. Hier worden ze wederom als kerkbanken gebruikt. Er resten nog een aantal banken voor hergebruik in het nieuwe interieur en voor een aantal banken hebben gemeenteleden zich gemeld. Ook de zes kroonluchters hebben een nieuwe bestemming gekregen. De houten achterwand, waarvoor de preekstoel stond, gaat naar een botenbouwer in Veessen, die dankzij de lengte van de planken en het soort hout (Oregon pine) zeer geschikt zijn voor de bouw van de masten.
Na het verwijderen van de banken, het slopen van de preekstoel en achterwand kwam de ruimte tevoorschijn van voor 1962 (de laatste vernieuwing van het interieur) met de twee ramen aan de Dorpsstraatzijde en het raam-rozet boven in de voorgevel.
Ook de daarop volgende dagen werd er door de, in totaal, 40 vrijwilligers veel werk verzet. De komende 2 weken worden nog gebruikt voor verdere sloopwerkzaamheden (o.a. de consistoriekamer, welke zowel voor sloop als vernieuwing door “eigen” mensen gedaan wordt) en dan wordt op 22 april de kerk overgedragen aan aannemer Van Laar en kan de opbouw van het nieuwe kerkinterieur beginnen.

Bron: Vaassens Weekblad, 9 april 2013