Lucas bedankt voor Linschoten

LINSCHOTEN,. 26 Junij. Heden ontving de Kerkeraad het teleurstellende berigt, dat ook Ds. W. A. J. Lucas, Pred. te Vaassen, voor ons beroep beleefdelijk heeft bedankt.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 10, 1873 [volgno 2], pag. 917.