Van Walsem bedankt voor beroep van Vaassen, Geselschap beroepen

VAASSEN, 19 Junij.

De Kerkeraad alhier heeft tot Herder en Leeraar beroepen Ds. J. van Walsem, Pred. te Veessen, die echter mede heeft bedankt.
Alstoen is beroepen Ds. W. J. Geselschap, Predikant te IJsselmuiden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 450.