Rijnders wordt door Vaassen beroepen

VAASSEN, 15 April.

Ter vervulling der voortdurende vakature, heeft de Kerkeraad tot Herder en Leeraar der Gemeente beroepen Ds. D. Rijnders, Pred. te Vleuten, die echter mede heeft bedankt.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 360.