Creutzberg gaat naar Vlissingen

Ds. Hendrik Willem Creutzberg

VAASSEN, 24 Febr.

Heden nam onze naar Vlissingen beroepen Leeraar, Ds. H. W. Creutzberg, afscheid van zijne Gemeente, predikende over Hand. XX: 32. Moge bij ook op zijne nieuwe standplaats Gods beste zegeningen ondervinden.

Bron: Stemmen voor waarheid en vrede jrg 4, 1867, no 1, pag. 286.