Zelfs de preekstoel gaat er uit in Vaassen

VAASSEN – Na een jarenlange ‘strijd’ over de wijzigingen wordt het interieur van de Grote Kerk in Vaassen grondig aangepakt. Van ‘bankenkerk’ gericht op de kansel moet het een ontmoetingsplek worden, een gemeenschapsruimte voor het hele dorp.

Tien jaar geleden zijn de eerste plannen gemaakt. Een pas op de plaats was toen nodig omdat de buitenkant prioriteit kreeg. De muren van het imposante gebouw begonnen te wijken. Alle reden om de veranderingen aan de binnenzijde iets uit te stellen.
Maar nu is – eindelijk – het interieur aan de beurt. Truus Jacobs en Cees Plomp zijn twee van de kartrekkers. Vooral Plomp is enigszins gefrustreerd over de procedures die voor veel vertraging zorgden. “De kerk is een gemeentelijk monument, dus heeft de monumentencommissie inspraak. In maart 2010 is de eerste tekening aangeboden. Er is zes, zeven keer over vergaderd maar nooit is er iemand van die commissie komen kijken. Uiteindelijk moest de service-unit in een hoek komen, zodat de as van de kerk zichtbaar blijft.”
Die service-unit is een belangrijke toevoeging aan het interieur. Daar komt een toiletgroep en een koffiehoek, zodat kerkgangers na afloop van de dienst kunnen napraten. Die mogelijk bestaat al, maar dan wel moet wel een kleine tocht naar kerkelijk gebouw De Rank worden gemaakt. “Al is het maar vijftig meter, de helft haakt af”, stelt Truus Jacobs. “We hopen, mede door de nieuwe opstelling met stoelen, dat de kerk meer een ontmoetingsplek wordt.” Plomp voegt toe: “We zouden de kerk graag openstellen buiten de diensten. Mogelijk voor concerten of als rustpunt. Bijvoorbeeld op zaterdagen. De entree aan de Dorpsstraat wordt open en krijgt een glazen hal. De ingang aan de Torenstraat blijft ook behouden.”

De totale renovatie kost ongeveer 450.000 euro. Momenteel is er nog een tekort van zo’n 25.000 euro, gehoopt wordt dat de gemeenteleden hieraan bijdragen.
Direct na Pasen wordt de hele binnenzijde van de kerk gestript door vrijwilligers.
Jacobs: “Zelf doen drukt de kosten. Alleen het orgel, het plafond en de consistoriekamer blijven op hun plek. Verder gaat alles eruit. De wanden, de vloeren en natuurlijk de banken. Waarschijnlijk blijven twee banken behouden, om nostalgische redenen. Ook de verlichting en het geluid worden vernieuwd. Natuurlijk zullen we bij het slopen, zeker bij het weghalen van de houten achterwand, tegen onverwachte zaken aanlopen. Verder wordt de vloer, die nu afloopt, vlak gemaakt.”

Interieur en liturgisch centrum voor 1962

In 1962 is de huidige inrichting gemaakt. De indeling, met kerkbanken, was daarvoor ook zijwaarts gericht. “De dominee stond aan de kant van de Rabobank. Maar daar schijnt de zon de kerk in. Dus de kerkgangers kijken dan in de zon en zien de dominee niet, of hebben hem op het netvlies gebrand. Daarom is de keus uit praktisch oogpunt op de kant van de Markt gevallen”, zegt Plomp.

Door de inrichting te draaien wordt de afstand tot de dominee kleiner. Mede doordat er minder zitplaatsen komen. In de banken kunnen 450 kerkgangers plaatsnemen; daar komen 250 stoelen voor in de plaats. Met de flexibele indeling kan de kerk straks multifunctioneel worden gebruikt. Er komt vloerverwarming en een beamer waarop bijvoorbeeld de liedteksten te lezen zijn. De zondagavonddiensten worden tijdens de verbouwing gehouden in kerkelijk gebouw De Rank.

Voor de drukkere ochtenddiensten wordt nog een geschikte locatie gezocht.

Kerk in het midden, januari 2013.