Herinrichting interieur Vaassense dorpskerk

De laatste verandering in het interieur van de Dorpskerk dateert van 1962. Het huidige interieur is dus al weer 50 jaar oud en dat interieur staat bekend als bankenkerk. Dit interieur voldoet niet meer aan de huidige wensen. Er is teveel zitcapaciteit en te weinig ontmoetingsruimte. De banken staan een flexibele opstelling in de weg. De technische installaties, zoals verlichting en de cv ketel zijn aan vervanging toe. Het kerkbestuur heeft een inrichtingscommissie aangesteld, die het nieuwe interieur vorm moet geven.

Cees Plomp en Truus Jacobs-Hamer hebben zitting in deze commissie. Truus: “Er is tegenwoordig meer en meer behoefte aan ruimte om elkaar te ontmoeten. Nu kunnen we na een dienst naar de Rank, maar het weerhoudt velen ervan, omdat dan eerst een eindje moet worden gewandeld. Door voor een andere indeling te kiezen, kan die ruimte in de kerk zelf worden gerealiseerd”.
De indeling van de kerk wordt een kwartslag gedraaid. De preekstoel komt straks aan de kant van de markt. Daaromheen komen in een halve cirkel ruim 270 stoelen. Zonder veel inspanning kan de ruimte ook geschikt worden gemaakt voor andere doeleinden als concerten, lezingen en exposities. De nieuwe verplaatsbare preekstoel, lezenaar, doopvont, avondmaalmeubilair en kaarsenstandaard vormen straks een eenheid.
Ook wordt het een en ander verbouwd. Zo verdwijnt de houten achterwand, zodat de muur aan de Dorpsstraat met het karakteristieke ronde raam vanuit de kerk weer zichtbaar wordt. Aan die kant komt bij de deur een glazen portaal en daardoor ontstaat een tweede ingang van de kerk. In de zuid-oosthoek van de kerk wordt een unit gebouwd met verschillende functies. Er komt een keukentje in met uitgiftebar, twee toiletten waarvan een toilet voor invaliden en een berging. Tussen kerkmuur en unit is ruimte voor de garderobe.
De huidige verwarming wordt vervangen door vloerverwarming en er komt een totaal nieuw belichtingsplan. Een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie completeren de herinrichting.
Al die aanpassingen kosten nogal wat. Cees Plomp: “De totale kosten zijn geraamd op € 450.000,00 inclusief vervanging van de cv installatie, de architect en de adviseurkosten. Wellicht kunnen we veel kosten besparen door de inzet van vrijwilligers. Zij kunnen zich opgeven bij Jan van der Zaan (574402) of Karel Schuurman (573198). Van die kosten wordt getracht € 75.000,00 als bijdrage van de gemeenteleden te ontvangen. Maar we denken ook aan bijdragen uit het interieurfonds, het onderhoudsfonds, het verjaardagfonds en de stichting Vrienden Vaassense dorpskerk”.