Een bemoediging voor boeren

Kerken leven mee met slachtoffers mkz-epidemie

STEENWIJK – Steeds meer kerken geven publiekelijk blijk van hun meeleven met de boeren nu de mkz om zich heen grijpt. De Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk (CV) heeft een “bemoedigingsbrief” gestuurd aan de getroffen kerkelijke gemeenten in de regio Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Ook de hervormde classis Woerden en de doopsgezinde gemeente van Zaandam wijzen op het leed in de agrarische sector.
Van onze kerkredactie

De brief van de CV is gericht aan de predikanten en kerkelijke werkers in Wezep, Welsum, Epe, Vaassen, Nijbroek, Heerde, Vorchten en Veessen. “Persoonlijk bent u betrokken bij het leed van gedupeerde boeren en bij de drastische oplossing van het probleem van de ruiming van betrokken bedrijven.” De CV zegt dat deze oplossing ook bij haar vragen oproept omdat “vele niet zieke dieren uit voorzorg geruimd worden.”

De Confessionele Vereniging spreekt van een “zware wissel” die dit alles op het leven van de kerken trekt. “Wij gedenken u in onze gebeden, persoonlijk maar ook ’s zondags bij het voorgaan in kerkdiensten. Wij bevelen u allen aan in de hoede van Hem aan Wie het vallen van een mus van het dak en een haar van ons hoofd niet ontgaat.”

Klik hier!

Intens medelijden

De hervormde classicale vergadering van Woerden heeft een brief aan de minister Brinkhorst van Landbouw gestuurd waarin gewezen wordt op het feit dat boeren met de rug tegen de muur staan. “Er leven gevoelens van intens medelijden met de boeren wier schuren en landerijen opeens leegstaan, van diepe zorg om de dieren in eigen stal en land, van leven tussen hoop en vrees, van machteloosheid en radeloosheid.”

De classis wijst op het belang van een beleid waarin het welzijn van mens en dier vooropstaat, “ingegeven door de opdracht tot verantwoord beheer die we van God de Schepper kregen met het oog op het door hem gegeven leven.” Dit moet het uitgangspunt zijn in de keuzes die gemaakt worden bij de bestrijding van het mkz-virus en bij de toekomstige beleidsontwikkeling. De classis vraagt nadrukkelijk aandacht voor de emotionele en sociale lasten van de ramp en de genomen of te nemen maatregelen bij de betrokkenen. De waarde van het welzijn van mens en dier moet hoog gehouden worden in een samenleving waarin steeds meer alleen economische belangen toonaangevend zijn, aldus de classis.

Schrijfactie

De doopsgezinde gemeente Zaandam is een schrijfactie begonnen uit protest tegen de manier waarop minister Brinkhorst de mkz-crisis aanpakt. Ze heeft alle kerkgenootschappen in Zaanstad en andere doopsgezinde gemeenten in het land opgeroepen protestbrieven aan hem te sturen.

De gemeente noemt het volstrekt onethisch dat de overheid de betrokken dieren als product behandelt door voorrang te geven aan het economisch belang boven het welzijn van dieren. “Deze dieronvriendelijkheid is de mens onwaardig”, staat in een voorbeeldbrief.

Een entingsprogramma zou het dierenleed, maar ook de wanhoop onder boeren kunnen voorkomen. Exportbeperkingen mogen nooit de doorslag geven, zoals dat in de huidige aanpak wel het geval is, aldus de doopsgezinden. De gemeente toont begrip voor de situatie waarin Brinkhorst verkeert, maar roept hem toch dringend op alles in het werk te stellen om “deze waanzin” een halt toe te roepen.

Reformatorisch Dagblad, 11 april 2001